CZECRIN hostem setkání s odborníky pořádané AFM

Události

8. listopadu 2021

CZECRIN hostem setkání s odborníky pořádané AFM

CZECRIN byl 6. října pozván do panelové diskuze na konferenci Expert meeting, pořádané Asociací farmaceutické medicíny a Státním ústavem pro kontrolu léčiv, kde se sešli zástupci AIFP, ACRO, IQVIA, zástupci zadavatelů akademických klinických hodnocení (MOÚ, FN Ostrava) a zástupci ze strany zkoušejících lékařů. Tématem byly Výzvy 21. století v oblasti klinických hodnocení a na setkání byla diskutována klinická hodnocení v období pandemie COVID-19, budoucnost klinických hodnocení v souvislosti s elektronizací zdravotnických dat a v neposlední řadě možnosti podpory náboru pacientů.  Za CZECRIN se panelové diskuze účastnila PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.,  vedoucí CZECRIN CTU Network a evropská korespondentka ECRIN-ERIC . Diskuze mimo jiné vyzvedla hodnotu CZECRIN, který významně přispívá ke zvyšování nejen počtu, ale také kvality akademických klinických hodnocení.

Program k nahlédnutí zde.