Prezentace CZECRIN v rámci BRF 2021

Akce

26. listopadu 2021

Záhlaví

Prezentace CZECRIN v rámci BRF 2021

Business Research Forum, již tradiční akce Masarykovy univerzity, proběhla 11. listopadu 2021 v prostorách CEITEC. Veletrhu se formou výstavních stánků zúčastnilo velké množství pracovišť/pracovních skupin spadajících pod Masarykovu univerzitu. V rámci této prezentace pestré palety možností spolupráce se za LF MU představil také CZECRIN. O jednotlivých účastnících si můžete přečíst také v katalogu akce. Více o CZECRIN naleznete na straně 10.