Česká stopa v mezinárodní studii sekundární prevence po infarktu myokardu

Klinické studie

26. září 2022

Záhlaví

Česká stopa v mezinárodní studii sekundární prevence po infarktu myokardu

Klinická studie SECURE (Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in the Elderly) se pokusila odpovědět na otázku, zda fixní kombinace běžných kardiovaskulárních léčiv přináší „jen“ snadnější užívání medikace, nebo zda s sebou nese i další klinické benefity.

Studie probíhala mezi lety 2016 a 2019 a jednalo se o mezinárodní nekomerční projekt podpořený z rozpočtu EU programem Horizon 2020. Do studie se zapojilo hned osm českých nemocnic, jmenovitě Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc a dále Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, nemocnice ve Slaném, Jihlavě a v Třinci-Podlesí. Pravidelnou kontrolu správného průběhu studie (monitoring) zajišťovala v Česku VI CZECRIN.

V Evropě se podařilo zařadit téměř 2500 pacientů starších 65 let, kteří nedávno prodělali infarkt myokardu. Účastníkům byla jako sekundární prevence opakování ischemických příhod podávána buď studijní fixní trojkombinace ramipril + atorvastatin + kyselina acetylsalicylová v jedné tobolce, nebo standardní farmakoterapie podle platných evropských doporučených postupů. Existovalo celkem 6 verzí fixní trojkombinace podle dávek jednotlivých léčiv, aby bylo možné léčbu individualizovat. Pacienti byli sledováni až 4 roky.

V principu se farmakoterapie v obou skupinách nelišila a obě skupiny dosáhly přibližně stejného krevního tlaku a koncentrace LDL cholesterolu. Také nežádoucí účinky léčby byly pozorovány zhruba ve stejné míře. Pacienti s trojkombinací ale lépe dodržovali léčbu, a přestože rozdíl nebyl nijak dramatický (adherentních pacientů bylo asi o 11 % více), pravděpodobně přispěl k tomu, že se u nich objevilo významně méně ischemických příhod a úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Riziko těchto událostí bylo v porovnání se skupinou standardní léčby nižší přibližně o 25 %.

I díky českým lékařům a pacientům tak má odborná veřejnost k dispozici důkaz, že zjednodušení chronické medikace může vést k významným klinickým přínosům.

Odkaz na výsledky studie: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2208275

Děkujeme všem současným i bývalým kolegům, kteří se v rámci VI CZECRIN na studii podíleli!