5. setkání CZECRIN ONCO 2023

setkání

26. ledna 2023

5. setkání CZECRIN ONCO 2023

Dne 25. 1. 2023 se v Praze uskutečnilo páté setkání CZECRIN ONCO, již tradičně v rámci 14. oborové konference PRAGUE ONCO.

Na úvod setkání prezentovala MUDr. Radka Obermannová aktuality z probíhajících projektů RASMIR a GASTROPET.
Dále představila návrh nového klinického projektu EVOLUTION (Multicentrická klinická studie).

Letošní hlavní téma, Registr molekulárních tumor boardů – platforma GENESIS (GENOMIC ALTERATIONS PLATFORM FOR NEXT CLINICAL STUDIES), se věnovalo smluvnímu a organizačnímu zajištění a zkušenostem se zadáváním dat ze studie do eCRF. Také byly představeny první výstupy a data výše zmíněné platformy.

Závěrečná část meetingu byla věnována diskusím nad prezentovanými tématy. Akce se zúčastnila řada odborníků z oblasti onkologie a nezávislého klinického výzkumu. Pozvání přijal mj., také ředitel MOÚ prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.