CZECRIN Networking 2022

Prezentace

Lenka Součková

Metodika: Myšlenkové mapy

Jana Unar Vinklerová

Metodika: SWOT analýza

Karolína Grodová

Panelová diskuze I: Nařízení č. 536/2014 a CTIS

Martina Lojová

Panelová diskuze II: Jak na audit a inspekci u KH

Michaela Hanáková

Panelová diskuze III: Požadavky na provádění first-in human studií dle nové legislativy

Myšlenkové mapy