CZECRIN KVÍZ - PRAVIDLA SOUTĚŽE

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže je výzkumná infrastruktura CZECRIN, spadající pod Masarykovu Univerzitu v Brně, IČO 00216224, se sídlem Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika. (Dále jen „Pořadatel“)

TERMÍN SOUTĚŽE

Soutěž s názvem „CZECRIN Kvíz“ (dále jen „Soutěž“), která vznikla v rámci pořádání CZECRIN Výroční vědecké konference 2021, je pořádána v termínu od 31. 5. 2021 do 7. 6. 2021 18:00 hod.

ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v rámci CZECRIN Výroční vědecké konference 2021 a to na území České republiky a Slovenska, prostřednictvím kvízu umístěného na tomto internetovém odkaze: https://forms.office.com/r/emcLCjZVuY .

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (dále jen jako „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice nebo na Slovensku, starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání a je zaregistrována na CZECRIN Výroční vědeckou konferenci 2021. (Registrace možná zde.) Registrace ke konferenci může proběhnout až po zapojení do soutěže, nejpozději však 7. 6. 2021.

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání Soutěže vyplní a odešle uvedený soutěžní formulář. Pro účast v Soutěži musí souhlasit s pravidly Soutěže a zpracováním osobních údajů, které se řídí těmito pravidly.

Soutěžící po odeslání formuláře uvidí potvrzující zprávu, že formulář byl odeslán a jeho e-mailová adresa byla zařazena do losování, jehož vyhlášení proběhne 8. 6. 2021. Soutěžící je tedy zařazen do Soutěže okamžikem obdržení potvrzující zprávy z webové stránky.

VÝHRY

Výhrou v soutěži je:

  • 1x Zelený balíček značky Chuť Moravy
  • 1x Oranžový balíček značky Chuť Moravy
  • 1x Červený balíček značky Chuť Moravy

Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ

Výhercem v Soutěži se stanou 3 náhodně vylosovaní Soutěžící, určení losováním provedeným za pomoci nástroje „Losovátor“.

Výhercem Soutěže se tak stane každý Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň bude v souladu s výše uvedeným vylosován Pořadatelem soutěže. Výherci budou vyhlášeni v živém přenosu během CZECRIN Výroční vědecké konference 2021 ve dne 8. června 2021.

Soutěžící je o výhře v soutěži vyrozuměn formou e-mailové zprávy na e-mailové adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři. E-mail o výhře obdrží Soutěžící nejpozději do 2 dnů od vyhlášení soutěže v živém vysílání. Soutěžící musí nejpozději do 14 dnů v odpovědi na e-mail (info@czecrin.cz) zaslat adresu, na kterou bude výhra zaslána.

V případě nezaslání požadovaných údajů v uvedené době ztrácí Soutěžící nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla.