Školení CZECRIN pro sestry sítě STROCZECH úspěšně za námi!

Vzdělávání

11. 8. 2021

Školení CZECRIN pro sestry sítě STROCZECH úspěšně za námi!

Ve dnech 28. a 29. července probíhalo ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny školení vedené experty CZECRIN, určené pro výzkumné sestry Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH. Obsahem školení byl průřez témat týkajících se akademického klinického výzkumu, s ním spojeného projektového managementu, data managementu, farmakovigilance a dalších. Školení se zúčastnilo celkem 9 výzkumných sester.