První projekt MUNI založený do portálu CTIS je studie SEOTP realizovaná CZECRINem

CTIS

19. prosince 2022

Záhlaví

První projekt MUNI založený do portálu CTIS je studie SEOTP realizovaná CZECRINem

Dne 31. 1. 2022 nabylo účinnosti Nařízení Evropské komise č. 536/2014 o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků a tímto dnem byl zároveň spuštěn evropský portál pro klinické hodnocení, tzv. Clinical Trials Information System – CTIS.

Každá instituce zapojená do realizace klinické studie musí být registrována v OMS (Organisation Management Service) EMA (European Medicines Agency) a na základě této registrace je jí přiděleno jedinečné ID, pod kterým v CTIS vystupuje. Zároveň musí mít pro portál CTIS schváleného správce tzv. Sponsors admin, který je zmocněn ke schvalování/zamítání žádostí o přístup uživatelů CTIS v rámci této organizace. Pro Masarykovu univerzitu toto oprávnění obdržela v pátek 2. prosince 2022 doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. a Masarykova univerzita tak splnila všechny potřebné náležitosti a o povolení klinického hodnocení může nyní žádat prostřednictvím portálu CTIS. Procesování se bude uskutečňovat prostřednictvím infrastruktury CZECRIN, která funguje pod LF MU.

Jako první byla do portálu CTIS založena studie SEOTP, a to 6. prosince 2022. Zadavetelem této studie je Masarykova univerzita a jejím cílem je zlepšení stávajících léčebných přístupů u psychóz a jejich inovace na základě genotypu a endofenotypu včetně farmakokinetické analýzy tak, aby bylo možné minimalizovat nežádoucí účinky léčby olanzapinem a získat další informace o účinnosti této léčby.