Projekt CONSCIOUS II byl zahájen

Projekty

15. prosince 2021

Projekt CONSCIOUS II byl zahájen

V pondělí 8. listopadu 2021 byl zahájen nový projekt ERASMUS+ CONSCIOUS II.

Cílovou skupinou projektu jsou postgraduální studenti a mladí výzkumníci, jimž má projekt poskytnout studijní materiály týkající se problematiky a praktické organizace klinických studií. Kromě toho bude zařazeno několik modulů zaměřených na interdisciplinární dovednosti; jinými slovy tato část má vybudovat a upevnit dovednosti klíčové pro oblast vedení klinické studie, vědeckého publikování a výuky.

Masarykova univerzita v roli koordinátora bude společně s partnery – University of Pésc, University of Szeged, University College of Cork, NOVA University Lisbon a University of Paris – spolupracovat na přípravě nejen prakticky orientovaných studijních materiálů pro samostudium, nebo využití ve výuce, ale bude se také podílet na přípravě mezinárodních online kurzů.

ECRIN je přidruženým partnerem tohoto projektu a všechny zúčastněné organizace jsou členy sítě ECRIN-ERIC.

Již začátkem roku 2022 můžete očekávat první veřejné výstupy projektu.