O vzdělávací akce CZECRIN Academy je zájem – proběhl další úspěšný workshop

Vzdělávání

14. října 2022

Záhlaví

O vzdělávací akce CZECRIN Academy je zájem – proběhl další úspěšný workshop

Podzimní vzdělávací akce výzkumné infrastruktury CZECRIN – CZECRIN Academy se těšila z vysoké účasti i zájmu odborné veřejnosti. Dvoudenní workshop CZECRIN Academy na téma Projektový management a Monitoring v klinickém hodnocení léčiv (KH) svým úspěchem navázal na předchozí školení. „Těší nás, že je o naše workshopy takový zájem“, říká garantka workshopu Jana Unar Vinklerová.

Workshop probíhal 6. a 7. října opět v prostorách výzkumného centra FNUSA – ICRC. Kapacita školení byla naplněna a zúčastnilo se 18 zájemců z celé České republiky, na které se na jaře z kapacitních důvodů nedostalo. Účastníci absolvovali program upravený na základě zpětné vazby z jarního setkání, který tak obsahoval ještě více interaktivních a praktických částí.

První část workshopu byla věnována projektovému managementu, kde byla například možnost vyzkoušet si, pod vedením CZECRIN školitelů, sestavení projektového týmu a naplánování kroků pro realizaci klinického hodnocení nebo vyplnění žádosti CTA. Druhá část školení se zabývala monitoringem. Účastníci si mimo jiné vyzkoušeli přípravu pro iniciaci centra nebo diskutovali nejčastější nálezy v rámci průběžné monitorovací návštěvy.

„Na základě pozitivní ohlasů věříme, že se akce opět podařila a je tak skvělým příslibem pro budoucí vzdělávací programy,“ dodává garantka CZECRIN Academy Jana Unar Vinklerová. Hlavním cílem CZECRIN Academy je pre – i postgraduální vzdělávání, sdílení znalostí a zkušeností expertů pro komplexní a efektivní rozvoj ve všech oblastech souvisejících s klinickým výzkumem.

Workshop byl realizován za organizační podpory FNUSA-ICRCnadačního fondu PharmAround a byl garantován Českou asociací sester.