Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

ženy ve vědě

11. února 2023

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Letos již po osmé připadá na 11. února Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (MDŽD). Svátek symbolizuje zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a jejich zapojení do výzkumné činnosti. Při této příležitosti si CZECRIN připomene významné vědkyně působící v infrastruktuře včetně jejich výzkumné činnosti.

Podle dostupných údajů OSN celosvětově působí ve vědě pouze 30 % žen. „Nás těší, že na Farmakologickém ústavu LF MU jsme na tom lépe. Mezi studenty doktorského studijního programu Ph.D. převažuje jasný zájem žen. Mladé doktorandky jsou zastoupeny 70 %,“ říká odborná asistentka PharmDr. Lenka Součková, Ph.D., expertka CZECRINu.

Rovněž v CZECRINu jsou ženy vědkyně hojně zastoupeny, a to na významných pozicích. CZECRIN je reprezentován přednostkou Farmakologického ústavu doc. MUDr. Regina Demlovou Ph.D., nově také garantkou projektu evropského centra excelence CREATIC. Dalšími  vědkyněmi ve vedoucích pozicích jsou doc. RNDr. Irena Koutná Ph.D., doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D., doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. a prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. Řada žen je také součástí expertního týmu, mezinárodního vědeckého poradního sboru a na dalších odborných pozicích.

Jako jeden z příkladů jejich vědecké práce je úspěšně realizovaný projekt CZECRIN PRO PACIENTY – zavádění inovativních moderních terapií, věnující se vývoji a klinickému výzkumu ATMP (aplikace léčivých přípravků pro moderní terapii) v oblasti vzácných onemocnění u dospělé, a především u pediatrické populace.

Další aktivita se zásadní rolí žen probíhá v prostorách jednotky ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) Farmakologického ústavu.  V současné době pracujeme na vývoji a výrobě buněčných léčivých přípravků, které efektivně pomáhají s léčbou nádorů nebo některých vzácných onemocnění. „Jedním z těchto léčiv je dendritická vakcína pro onkologicky nemocné děti s určitými vysoce agresivními typy nádorů a druhým produktem jsou mezenchymové stromální buňky pro léčbu dětských pacientů s nemocí motýlích křídel,“ upřesňuje docentka Regina Demlová.

#ZenyVeVede
#WomenInScience