ECRIN Marketplace otevřel své brány!

ECRIN

26. 4. 2021

Jak nejlépe bojovat proti COVID-19? Společně!

ECRIN Marketplace je bezplatný online nástroj, který vám pomůže najít plánované nebo již zavedené studie ke Covid-19. Můžete tak snadno najít výzkumné pracovníky, kteří se zabývající podobnými studiemi jako vy a navázat tak spolupráci. Díky té dokážete ve svém výzkumu zabránit duplicitě pokusů a podpořit zahraniční spolupráci. Cílem je efektivní klinický výzkum, který posílením spolupráce klinických výzkumníků v celé Evropě omezí nadbytečné úsilí v jednotlivých zemích, sníží náklady na pokusy a podpoří nábor pacientů.

Aby byla zachována ochrana autorů a jejich děl, jsou všechny přehledy protokolů zveřejňovány anonymně. Návštěvníci mohou požádat o spolupráci na synopsi protokolu zasláním zprávy o zájmu prostřednictvím ECRIN Marketplace – tím budou sdíleny jejich kontaktní údaje s autorem protokolu, který tím získá možnost zareagovat na jejich žádost.

Ať už tedy chcete sdílet svoji studii, nebo se připojit k nějaké, již běžící, teď máte tu možnost! Více informací a možnost zapojení najdete zde: https://marketplace.ecrin.org/en