CZECRIN PŘEDSTAVUJE PRVNÍ OBOROVĚ ORIENTOVANOU SÍŤ – STROCZECH

DONet

21. 7. 2021

CZECRIN PŘEDSTAVUJE PRVNÍ OBOROVĚ ORIENTOVANOU SÍŤ - STROCZECH

Na začátku června proběhla schůzka zástupců sítě STROCZECH a infrastruktury CZECRIN a jednalo se tak o 1. společný meeting všech zapojených center do této sítě.

STROCZECH je první a dosud největší DONet (Disease Oriented Network). Koordinujícím centrem je FNUSA-ICRC, vedoucím expertem je profesor Robert Mikulík. Hlavní myšlenkou této sítě je propojení dobře fungující sítě klinických iktových pracovišť s výzkumnou infrastrukturou CZECRIN, která přináší know-how pro realizaci akademických klinických studií v ČR. Cílem je pozvednout klinický výzkum cerebrovaskulárních onemocnění v ČR na nejvyšší možnou úroveň. V současnosti je v realizaci 6 klinických studií, dalších 6 je v přípravě a 2 projekty již byly dokončeny.

Síť STROCZECH tvoří síť iktových center (v současnosti 16 aktivních), vědecká rada, síť studijních sester (11 výzkumných sester) a realizační tým. Potenciál sítě spočívá ve výrazném zjednodušení provádění multicentrických studií, rozšíření vlastních projektů do dalších nemocnic, propojení na zahraničí, budování know-how, zapojení mladých lékařů a PhD studentů a podpora jejich akademického růstu.