CZECRIN posiloval svou identitu na CZECRIN Networkingu

Akce

9. prosince 2021

CZECRIN posiloval svou identitu na CZECRIN Networkingu

11. a 12. listopadu probíhala interní konference s názvem CZECRIN Networking. Události se zúčastnilo 69 členů CZECRIN z celé republiky. Cílem bylo posílit vazby v rámci CZECRIN a předat si maximum informací, zkušeností a zpětné vazby pro zdokonalování fungování výzkumné sítě.

První den konference byl věnovaný prezentacím popisujícím aktuální činnosti VVI CZECRIN tak, aby účastníkům poskytly ucelený přehled o aktivitách infrastruktury.  Druhý den byl věnován zejména diskuzi, spolupráci a samotnému networkingu. Součástí aktivit druhého dne byla skupinová práce, jejíž cílem bylo zvýšení povědomí o aktivitách CZECRIN a zjištění potřeb a očekávání účastníků od spolupráce s CZECRIN.