CZECRIN oslavuje úspěchy deseti let svého působení a představuje nové vize pro budoucnost

CZECRIN Board 2024

Duben 2024

CZECRIN oslavuje úspěchy deseti let svého působení a představuje nové vize pro budoucnost

Souhrn dosavadní spolupráce CZECRIN představuje dosažení mnoha významných úspěchů ve výzkumu a v oblasti klinických studií. Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN již publikovala přes 200 odborných článků. Spolupracuje s 12 nemocnicemi a více než 30 zdravotnickými zařízeními. Do klinických studií bylo za deset let zařazeno téměř 15 000 pacientů, což je důkazem závazku k podpoře zdravotní péče a inovací.

Během zasedání Rady CZECRIN byly prezentovány plány na rozvoj v roce 2024 a další budoucí vize. Mezi hlavní cíle patří prohloubení spolupráce s výzkumnými lokálními HUBs, rozvoj oborově orientovaných sítí CZECRIN DONETS (Disease Oriented Network), finalizace RoadMap pro akademický klinický výzkum a modernizace infrastruktury pro projekt CZECRIN_PHARMTECH, který přinese pokročilé technologické vybavení pro rozvoj léčiv. Představeno bylo i založení Centra excelence CREATIC, které spadá pod Lékařkou fakultu Masarykovy univerzity, a pod jeho vedením nyní budou i aktivity CZECRIN.

CZECRIN také plánuje řadu vzdělávacích akcí a událostí, jednou z nich je připomenutí 10. výročí organizace při příležitosti VII. Národního dne klinického hodnocení, které se koná v květnu 2024 v Praze. V oblasti vzdělávání nabídne CZECRIN Academy množství workshopů a seminářů pro všechny věkové kategorie z řad odborné i široké veřejnosti. Tyto události představují významné kroky k dalšímu rozvoji a osvětě v oblasti klinického výzkumu a vzdělávání.