VII. Konference PharmAround

VII. Konference PharmAround 2022 pořádaná nadačním fondem PharmAround, ve spolupráci s Farmakologickým ústavem LF MU v Brně, výzkumnou infrastrukturou CZECRIN a Masarykovým onkologickým ústavem

Blok I: Precizní medicína z pohledu farmakogenetiky a inovativních technologií testování v solidní onkologii

Peter Grell

Personalizovaná farmakoterapie v onkologii – realita nebo stále výzva?

Jana Halámková

Personalizovaný design klinických studií příkladem akademické klinické studie PROTARGET

Michal Michal

Prediktivní testování solidních tumorů

Kateřina Kopečková

Vzácná onemocnění v onkologii a jejich personalizovaná farmakoterapie

Blok II: Léčivé přípravky pro moderní terapie (ATMP) - od vývoje ke klinickým aplikacím - Sympozium CZECRIN

Ondřej Palán

Regulační aspekty vývoje ATMP

Ondřej Slabý

Technologické aspekty vývoje genových terapií

Lenka Zdražilová Dubská

Technologické aspekty vývoje somatobuněčné terapie v dětské onkologii

Lukáš Homola

Cystsická fibroza a kauzální terapie

Ondřej Havlín

Genová terapie SMA a DMD

Blok III: Off-label použití léčivých přípravků v době precizní medicíny - nejde jen o inovativní moderní léčivé přípravky

Šárka Kozáková

Off-label použití léčiv v době precizní medicíny v onkologii

Regina Demlová

Off-label použití léčivých přípravků

Prezentace k jednotlivým přednáškám najdete na webu PharmAround.