CZECRIN Výroční vědecká konference 2021

Blok I: Oborově orientované sítě pro klinické studie

Regina Demlová

Koncept „CZECRIN disease-oriented networks“ na národní úrovni

Robert Mikulík

Představení národní výzkumné iktové sítě STROCZECH

Zuzana Moťovská

Představení národní výzkumné sítě CARDIO

Radka Obermannová

Představení národní výzkumné sítě ONCO – průřezové aktivity

Jiří Mayer

Představení národní výzkumné sítě HEMATO-ONCO

Blok II: Regulační věda a jištění kvality

Jiří Deml

Regulační a strategická podpora CZECRIN v klinickém výzkumu

Leoš Ševčík

Řízení rizik v klinických hodnoceních z pohledu kvality manažera

Kateřina Nebeská 

Registry KH a transparentnost dat z klinických studií

Jana Vinklerová

5 základních rad při přípravě KH – na co si dát při realizaci KH pozor

Blok III: CZECRIN Open Access a spolupráce

Jiří Deml

CZECRIN Open Access principy a dostupnost služeb

Jana Vinklerová

Proces žádosti o spolupráci s VVI CZECRIN a přehled využití služeb VVI CZECRIN

Kristýna Nosková

Proces žádosti o spolupráci s ECRIN-ERIC

Jitka Rychlíčková

RIS databáze – regulační informace na jednom místě

Martina Štorová

Klinický data management a jeho důležitost v klinických studiích

Blok IV: Varia

Irena Koutná

Vývoj a výzkum ATMP na bázi MSC

Abanoud Riad

CoVaST: Covid-19 Vaccines Safety Tracking

Jiří Škopek

Akademická klinická hodnocení organizovaná Thomayerovou nemocnicí: NORMOSANG, IMUNOR

Jan Maláska

REMED

Michal Rezek

IVER-FNUSA

Karolína Grodová

CoVigi

Filip Tylš, Tomáš Páleníček

Psychedeliky asistovaná terapie v léčbě rezistantní deprese a deprese v rámci existenciální krize u onkologicky nemocných pacientů – klinická hodnocení PSIKET001 a PSIKET002

Blok V: Výsledky a výstupy z klinických studií podporovaných VVI CZECRIN a CZECRIN 4 PACIENTY

Lenka Zdražilová Dubská

Vývoj a výzkum ATMP pro klinická hodnocení

Šárka Kozáková

TDM u sunitinibu + Design protokolu KH

Katarina Kostolanská 

Vývoj LC-MS metody pro kvantifikaci TKI

Adam Svobodník

Design a metodologie N-of-1 trials

Lenka Součková

Investigatorem iniciované klinické studie (IICT): Srovnání České republiky a Portugalska z hlediska politiky financování a vědeckých výsledků