INFORMACE O

COVID-19

Pro odborníky

Máte zájem o odborné informace věnující se nekomerčním
klinickým studiím, publikacím a dalším aktivitám směrem
ke COVID-19?

Covivac

Máte zájem o srozumitelně podané informace ohledně očkování
proti COVID-19 a vývoji vakcíny, případně máte k očkování otázku,
na kterou chcete znát odpověď?