CZECRIN Board

Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

10. března 2020

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, jako hlavní řešitel projektu CZECRIN (CZEch Clinical Research Infrastructure Network), hostila dne 10.3.2020 v prostorách děkanátu Lékařské fakulty 4. zasedání CZECRIN BOARD.

 

CZECRIN BOARD projednal a schválil zprávu o činnosti v uplynulém období 2016-2019 a strategické záměry 2020–2022, novou organizační strukturu VVI CZECRIN a plán aktivit v roce 2020. Diskutovány byly zejména dostupné zdroje financování pro realizaci nekomerčních klinických studií, a to i v návaznosti na strategii MZ ČR Zdraví 2030 a možnost národních grantových výzev. V diskuzi zazněla témata, jejichž rozvoj přispěje k posunu infrastruktury v rámci evropského měřítka a kvality klinického výzkumu. Jedná se především o rozvoj regulační podpory při translaci vědeckých výsledků do klinických aplikací a rozvoj farmakoekonomických studií, tato témata budou rozvinuta a zhodnocena na plánovaném podzimním 5. setkání. Dalšími projednávanými body byly zejména otázky metodologické podpory, návrhu designu nekomerčních klinických hodnocení a další klíčové otázky realizace podpory akademických hodnocení v ČR.