KH M.A.R.S.

KLINICKÉ HODNOCENÍ M.A.R.S.

M.A.R.S. je randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie účinnosti a bezpečnosti vysoce ředěného atropinového collyria při zpomalování rozvoje krátkozrakosti u dětí, studie fáze IIIb se třemi paralelně uspořádanými rameny, jejíž cílem je rozšíření klinických znalostí o vlivu lokální aplikace vysoce ředěného atropinu na růst axiální délky myopických očí a doplnění experimentálních znalostí o účinnosti a bezpečnosti této aplikace.

Studii iniciovala Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Jedná se o pediatrické klinické hodnocení, do kterého bude zařazeno celkem 288 pacientů v 5 centrech v České republice.

NÁBOR PACIENTŮ

Nábor pacientů započal dne 29.6.2022 a bude pokračovat, dokud nebude zařazen cílový  počet pacientů. Ke dni 13. 10. 2023 bylo do studie zařazeno 219 pacientů.

Kontakty

Zadavatel studie:

FN Brno | prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA | autrata.rudolf@fnbrno.cz

Projektová manažerka:

Mgr. et Bc. Šárka Matyšková | matyskova@med.muni.cz