KH REMED

KH REMEDKlinické hodnocení REMED Onemocnění COVID-19 je pro medicínský výzkum stále velkou výzvou, zkoumají se nové léčivé přípravky nebo možné optimalizace využití stávajících léčiv. Jednou z možností využít stávající léčivý přípravek je léčba pomocí kortikosteroidu dexamethasonu. Klinické hodnocení REMED má za cíl testovat hypotézu, zda podávání 20 mg dexamethasonu denně je v porovnání s denní…
Více

KH HALF

KH HALFKlinické hodnocení HALF Masarykova Univerzita je zadavatelem multicentrického prospektivního klinického hodnocení fáze II s názvem HALF, které v celonárodním měřítku hodnotí efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkinázy po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi. Jde o 5 leté klinické hodnocení, které bude probíhat v 8 centrech u 150 pacientů sledovaných po…
Více

CZECRIN_4 PACIENTY

CZECRIN_4 PACIENTYCZECRIN_4 PACIENTY - Zavádění inovativních moderních terapií Období realizace: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021 Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826 Název: CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních moderních terapií Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Partneři: Masarykova univerzita Název programu: OP VVV Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Výše přidělené dotace…
Více

MyDendrix™

MyDendrix™ Vakcína na základě dendritických buněk určená k použití u dětí a mladých pacientů s progresivní, rekurentní nebo primárně metastatickými vysoce rizikovými nádory. Tato vakcína byla vyvinuta a je vyráběna CZECRIN GMP jednotkou ACIU MU, a v současnosti je hrazena pojištěním v souladu s indikací. Nejdůležitější odkazy Pro média Materiály ke stažení Chci zadat projekt Dotazy…
Více

[18F] -fluorocholin

[18F] -fluorocholin Radiofarmakum, léčivý přípravek , určený k PET/CT vyšetření a diagnostice v časných fázích rakoviny prostaty. Klinické hodnocení [18F] -fluorocholin inj bylo iniciováno a realizováno CZECRIN ve spolupráci s jednotkou klinického zkoušení fáze 1 Masarykova Onkologického ústavu v Brně a v současnosti je přípravek ve fázi registrace k plnému klinickému využití v ČR. Nejdůležitější…
Více

FlyCellix™

FlyCellix™ Léčivý přípravek tvořený alogenními mesenchymálními stromálními buňkami odvozenými z tukové tkáně. Léčivý přípravek byl vyvinut CZECRIN - ACIU MUNI pro pacienty s onemocněním Epidermolysis Bullosa, vzácným onemocněním jež je v současnosti neléčitelné. CZECRIN - ACIU MU vyvinula a dokončila protokol a kompletní dokumentaci, která již byla předložena regulační agentuře. V současnosti je očekáváno finální…
Více