Rozviňte své znalosti a dovednosti v provádění, hodnocení a publikování klinických studii

aktuálně

13. července 2023

Přijměte pozvání na pilotní kurz projektu CONSCIOUS II

Projekt CONSCIOUS II realizuje Farmakologický ústav LF MU a CZECRIN společně s pěti partnerskými univerzitami z Portugalska, Irska, Francie a Maďarska v rámci programu ERASMUS+.

Cílem je vytvořit komplexní, prakticky orientovaný vzdělávací program zaměřený na klíčové aspekty klinické studie od A do Z, tedy od designování, přes provádění a řízení až po publikování a prezentaci jejích výsledků. V rámci projektu tak vzniká 12 souborů tréninkových materiálů, které doplní pilotní výuka. Ta má zastřešující charakter, a kromě upevnění získaných znalostí a rozvoje praktických dovedností si klade za cíl podpořit schopnost pracovat v mezinárodních virtuálních týmech a prohloubit i jazykové dovednosti účastníků.

 

Kdo může z účasti na pilotní výuce profitovat a proč?
Projekt se primárně zaměřuje na Ph.D. studenty a mladé výzkumníky jako potenciální iniciátory a investigátory akademických klinických studií. Výstupy ale mohou využít k získání orientace a prohloubení svých znalostí i další zdravotničtí a nezdravotničtí pracovníci (např. jako členové studijních či projektových týmů nekomerčních klinických studií) nebo učitelé/lektoři, kteří se klinickým studiím věnují v rámci vlastních předmětů.

Projekt ale mohou využít i lékaři a investigátoři plánující vlastní klinickou studii – s ohledem na měnící se legislativu klinických hodnocení může být kurz zdrojem informací o aktuálních požadavcích a změnách.

 

Jak a kdy bude pilotní výuka probíhat? 
Pilotní výuka bude probíhat online od 9. ledna 2024 do 2. dubna 2024, vždy v úterý od 18,00 do 19,30.

Registrace k účasti bude dostupná rovněž na webových stránkách projektu a bude otevřena od září 2023 do 30. listopadu 2023.

 

Kde lze nalézt organizační informace?
Pilotní výuka probíhá ZDARMA, bez jakéhokoli účastnického poplatku. Za účast (min. 60 %) online lekcí získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu. Podrobné informace o tématech a obsahu pilotních lekcí naleznete zde či na webových stránkách projektu CONSCIOUS II.