CONSCIOUS II – podzimní kurz 2024

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

11 a 12.09.2024

Záhlaví

CONSCIOUS II - podzimní kurz 2024

Registrace prodloužena do 31. srpna 2024!

Klinické studie jsou nezbytné pro vývoj a schvalování nových léků, terapií a zdravotnických prostředků. Navzdory jejich významu může být toto vysoce regulované a neustále se měnící prostředí pro začínající výzkumné pracovníky skličující. Podzimní kurz CONSCIOUS II si klade za cíl řešit tuto situaci tím, že poskytne komplexní školení pro pracovníky v oblasti klinických hodnocení 21. století na následující témata. Kurz bude založen na týmové výuce, praktických činnostech a rozsáhlých a prakticky zaměřených diskusích.

Témata podzimního kurzu

  • Plány klinických hodnocení, metodologie klinických hodnocení a výzkum
  • Řízení zkoušek
  • Kvalita a regulační záležitosti
  • Farmakovigilance a studijní léčiva
  • Pediatrická klinická hodnocení
  • Vedení pro hlavní iniciátory 21. století
  • Spolupráce s CZECRIN/ECRIN: Možnosti partnerství s CZECRIN a ECRIN pro podporu při řízení akademicky iniciovaných klinických studií.

CONSCIOUS II je tříletý vzdělávací projekt spolufinancovaný programem Evropské unie ERASMUS+, který probíhá v konsorciu šesti evropských univerzit. Jeho cílem je rozvíjet dovednosti potřebné k provádění vysoce kvalitních akademických klinických studií, jakož i dovednosti k účinnému šíření získaných výsledků.


Co je CONSCIOUS II

CONSCIOUS II je projekt zaměřený na vzdělávání postgraduálních studentů a začínajících výzkumníků v oblasti klinických hodnocení. Právě v této oblasti je určité slabé místo vzdělávacího procesu. Toto místo si kladl za cíl částečně zaplnit předchozí projekt CONSCIOUS, nicméně ten se orientoval na pregraduální studenty a obecnější náhled. Zatímco postgraduální studenti a juniorní výzkumníci mají zcela odlišné požadavky v návaznosti na potřebu, ne-li nutnost, naplánování klinické studie v rámci vlastní výzkumné činnosti. Projekt CONSCIOUS II je tak komplementární, navazující a prohlubující. Projekt je realizován v období od 11/2021 do 10/2024.

Projekt CONSCIOUS II je podpořen ECRIN, jako asociovaným partnerem a recenzentem připravených materiálů, případně jeho národními uzly. Využita tak bude existující jak národní a mezinárodní expertíza. V roli koordinátora je tentokrát Masarykova univerzita, partnery zůstávají všechny univerzity, které se podílely na přípravě předchozího projektu CONSCIOUS – University of Pécs (Hungary), University College Cork (Ireland), University of Paris (France), Nova University Lisbon (Portugal) – a novým partnerem projektu je University of Szeged (Hungary).

V projektu budou v mezinárodní spolupráci vytvářeny e-learningové materiály zaměřené na praktické aspekty plánování a organizace klinických hodnocení doplněné o několik kapitol interdisciplinárních dovedností.

Pozvánka

Připojte se k nám! Registrujte se na podzimní kurz formulářem níže v odkazu:

Registration form for the Autumn Course in Clinical Trials (office.com)