Science Talk: „Příběh léčiv – největší selhání, která ovlivnila vývoj léčiv“

FNUSA ICRC

9. října 2023

Záhlaví

Science Talk: „Příběh léčiv – největší selhání, která ovlivnila vývoj léčiv“

ICRC Akademie ve spolupráci s CZECRIN Academy uvádí SCIENCE TALK s PharmDr. Lenkou Součkovou, Ph.D.

 

Na Science Talk se dozvíte zásadní selhání, která doprovázela vývoj léčiv, ať už se jedná o metodická pochybení, etické selhání či lidský faktor. Dále budou zmíněna opatření, která byla po jednotlivých kauzách zavedena.

Tato Science Talk proběhne přes aplikaci Zoom, přihlášeným pošleme link. Přihlas se odesláním přihlašovacího formuláře níže. Účast na akci je zdarma.

Termín: pondělí 9. 10. 2023 od 15:00 do 16:00 hod.

Kapacita: 20 studentů

 

Za uvedením jakéhokoli nového léčiva na trh stojí dlouhé roky vývoje, preklinického a klinického výzkumu. Jedná se o náročnou, složitou a velmi nákladnou cestu léku, která ne vždy skončí úspěchem. Ba naopak, většina testovaných léčiv svou registraci nezíská, právě protože během preklinických a klinických studií nesplní přísné požadavky na kvalitu, účinnost a bezpečnost. Zadavatelé klinických hodnocení a výzkumníci jsou si toho vědomi a snaží se tento neblahý poměr zvrátit. V historii vývoje a výzkumu léčiv jsme byli svědky řady dílčích příběhů, které významně ovlivnily současný způsob testování léčiv a které významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti účastníků klinických studií, ale také důvěryhodnosti výsledků klinických studií.

 

Přednášející: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
Lenka Součková je evropská korespondentka ECRIN pro Českou republiku. Podílí se realizaci Velké výzkumné infrastruktury CZECRIN jako spoluřešitel. Současně je odbornou asistentkou na farmakologickém ústavu Masarykovy univerzity s expertízou v oblasti klinického výzkumu, metodologie, regulační vědy a vzdělávání. Získala titul doktorka farmacie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a Ph.D. v oblasti anesteziologie, algeziologie a intenzivní medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity. Je zapojena do řady mezinárodních grantů, mimo jiné zaměřených i na vzdělávání v oblasti klinických studií.