FGF2-STAB® – ENANTIS

FGF2-STAB® – ENANTIS Rekombinantní protein FGF2-STAB® je stabilizovaný růstový faktor, který byl vyvinut Masarykovou univerzitou ve spolupráci s její spin-off společností Enantis. FGF2-STAB® je molekula vylepšená proteinovým inženýrstvím a oproti nativní formě FGF2 má prodloužený biologický účinek. Při 37 °C je tato stabilní molekula aktivní namísto pár hodin i po více než třicet dní, což…
Více

TRANSVAC2

TRANSVAC2 TRANSVAC2 je navazující projekt evropské sítě TRANSVAC pro výzkum a vývoj profylaktických i terapeutických vakcín, financovaný v rámci 7. RP. Konsorcium TRANSVAC2 zahrnuje přední evropské instituce a směřuje k založení plně funkční a udržitelné evropské infrastruktury pro výzkum a vývoj vakcín. TRANSVAC2 podporuje inovace jak pro vývoj profylaktické, tak terapeutické vakcíny na základě komplexního…
Více

CEPOETA

CEPOETAPaediatric Oncology Early Trials Alliance - CEPOETA Je konsorcium podporující pediatrický klinický výzkum v oblasti onkologie, a... Je konsorcium podporující pediatrický klinický výzkum v oblasti onkologie, a to zejména časných klinických studií u dětí a mladých dospělých. Toto konsorcium zajišťuje spolupráci a výměnu zkušeností v léčbě dětských onkologických pacientů, a umožňuje klinický výzkum a klinické studie zaměřené na…
Více