KH REMED

Klinické hodnocení REMED

Onemocnění COVID-19 je pro medicínský výzkum stále velkou výzvou, zkoumají se nové léčivé přípravky nebo možné optimalizace využití stávajících léčiv. Jednou z možností využít stávající léčivý přípravek je léčba pomocí kortikosteroidu dexamethasonu. Klinické hodnocení REMED má za cíl testovat hypotézu, zda podávání 20 mg dexamethasonu denně je v porovnání s denní dávkou dexamethasonu 6 mg u dospělých pacientů se středním nebo závažným ARDS v souvislosti s onemocněním COVID-19 účinnější. Iniciátorem této multicentrické studie je Fakultní nemocnice Brno – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, která ve spolupráci s VI CZECRIN studii v 10 centrech České republiky u 300 pacientů realizuje.