Vyšla publikace ke studii REMED

Publikace

29. září 2021

Vyšla publikace ke studii REMED

V nedávné době byl ve vydavatelství BioMed Central publikován souhrn protokolu klinického hodnocení REMED, s titulem Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19 – prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomised controlled trial (REMED trial): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. Celé znění publikace tak můžete najít na stránkách BioMed Central.

 


Studie REMED

Národní, multicentrické klinické hodnocení REMED je realizováno Fakultní nemocnicí Brno ve spolupráci s VI CZECRIN a k 21. 9. 2021 bylo zařazeno 142 pacientů z plánovaných 300 pacientů. Pacienti jsou zařazeni v 7 centrech (z 10 iniciovaných) – FN Brno, FNUSA, FN Královské Vinohrady, FN Plzeň, FN Ostrava, FN Olomouc a Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín. Iniciátorem a koordinátorem klinického hodnocení REMED je zástupce přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Jan Maláska, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno. Primárním cílem studie je otestovat hypotézu, zda podávání 20 mg dexamethasonu denně je v porovnání s denní dávkou dexamethasonu 6 mg u dospělých pacientů se středním nebo závažným ARDS v souvislosti s onemocněním COVID-19 účinnější.