Vláda ČR schválila další financování CZECRINu na léta 2023–2026

Financování

3. ledna 2023

Záhlaví

Vláda ČR schválila další financování CZECRINu na léta 2023–2026

Představitelé vlády ČR schválili ve středu 14. prosince 2022 nové čtyřleté financování velkých výzkumných infrastruktur z prostředků státního rozpočtu ČR. Přidělení prostředků se týká také infrastruktury CZECRIN, která tak může v letech 2023–2026 dále rozvíjet svoji činnost.

Tomuto kroku předcházelo mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, které proběhlo v roce 2021. Hodnocení se již po třetí účastnila se svým projektem také infrastruktura CZECRIN a opět byla, tak jako v letech 2014 a 2017, úspěšná. V mezinárodní peer-review evaluaci získal CZECRIN nejvyšší možnou známku 5.

Záštitu nad výzkumnými infrastrukturami má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), přičemž poskytuje účelovou podporu určenou na úhradu provozních nákladů. V období let 2023–2026 bude financovat celkem 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur. Jejich podpora dosáhne v následujícím roce 2023 výše takřka 2 mld. Kč.