TOP 50 lékařů Česka dle časopisu Forbes

Forbes

12. ledna 2024

Naši kolegové se opětovně umístili v žebříčku časopisu Forbes!

Před několika dny na stránkách Forbes Česko vyšel již druhý žebříček TOP 50 lékařů a lékařekMezi nejlepšími lékaři Česka se opětovně umístili i kolegové, kteří úzce spolupracují s velkou významnou infrastrukturou CZECRIN.   

Všichni tito lékaři jsou experty ve svém oboru a jejich medailonek by ve skutečnosti byl na několik dlouhých stran. Proto ke každému z těchto velkých osobností přidáváme ještě odkaz na kompletní informace, kde si můžete prohlédnout všechny jejich ocenění, působiště a úspěchy.  

Velice si vážíme všech lékařů a lékařek působích v našich oborově orientovaných sítích (DONet), spolupracujících zdravotních zařízeních a různých orgánech infrastruktury CZECRIN. Tento žebříček je sestaven dle metodologie časopisu Forbes Česko a o způsobu vybírání nejlepších lékařů Česka si můžete přečíst právě na jejich stránkách. 

Všem nominovaným srdečně gratulujeme! A za CZECRIN jmenujeme:

prof. MUDr. Jiří Horáček, PH. D.

 

Člen vrcholového rozhodovacího orgánu CZECRIN BOARD, který rozhoduje o strategických záležitostech infrastruktury, předseda oborově orientované sítě (DONet) CZECRIN PSYCHOPHARM a vedoucí výzkumného centra v Národním ústavu duševního zdraví. 

Profesor Jiří Horáček absolvoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a již 15 let je profesorem psychiatrie. Zabývá se využitím zobrazovacích metod mozku (PET, fMRI a qEEG) nejen v oblasti schizofrenie, OCD a deprese. Vydal nebo byl spoluautorem více než 200 vědeckých článků, je držitelem několika psychiatrických ocenění a aktivně se věnuje i osvětě odborné i laické veřejnosti. 

Celý životopis najdete zde na stránkách NUDZ.cz.

(Snímek z NUDZ.cz)

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph. D.

Místopředsedkyně oborově orientované sítě (DONet) CZECRIN PNEUMO a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK A FTN. 

Profesorka Martina Koziar Vašáková absolvovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byla primářkou Ústavu pro léčbu tuberkulózy a respiračních onemocnění, posléze Pneumologické kliniky 1. LF UK a nyní je na stejné klinice přednostkou. Zabývá se imunologií a pneumologií a kromě toho, že je členkou řady národních i nadnárodních odborných společností, získala v roce 2015 Cenu inovace Senátu ČR za průmyslový vzor biodegradabilního tracheálního stentu. Je také autorkou či spoluautorkou řady článků, učebních textů, publikací a vědeckých výstupů. 

Celý životopis najdete zde na stránkách Medvik.cz.

(Snímek z Forbes.cz)

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph. D.

 

Předseda oborově orientované sítě (DONet) CZECRIN EPILEPSY a přednosta Neurologické kliniky brněnské FNUSA.  

Profesor Milan Brázdil získal doktorský titul na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2007 je profesorem pro obor neurologie. Jeho hlavním tématem jsou epileptologie, epileptochirugie a neurovědy a je řešitelem a spoluřešitelem řady grantových projektů. Získal prestižní cenu Ambassador for Epilepsy, kterou uděluje Mezinárodní liga proti epilepsii a Mezinárodní bureau pro epilepsii a řadu dalších ocenění. Je autorem i spoluautorem odborných publikací, koordinuje a organizuje odborné akce a sjezdy a vyučuje na Masarykově univerzitě.

Celý životopis najdete zde na stránkách Masarykovy univerzity.

(Snímek z Forbes.cz)

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

 

Člen oborově orientované sítě (DONet) CZECRIN ONCO a přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN 

Profesor Luboš Petruželka absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze a je již 15 let profesorem pro obor onkologie. Je členem řady odborných společností, vědeckých rad a dalších orgánů a přednostou Onkologické kliniky na 1. LF UK, VFN a ÚVN a Ústavu radiační onkologie na 1.LF UK. Jako autor či spoluautor publikoval vědecké články i knihy na témata karcinom prsu, onkogynekologie, klinická onkologie a mnoho dalších.  

Celý životopis najdete zde na stránkách ÚVN.

(Snímek z Forbes.cz)

TOP 50 lékařů Česka 2023

V minulém ročníku 2023 se do žebříčku TOP 50 lékařů a lékařek Česka nominovali tito spolupracovníci CZECRINu, gratulujeme! 

  • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph. D 
  • MUDr. Peter Grell, Ph. D.  
  • prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph. D. 
  • prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph. D.  
  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.  
  • doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph. D.