Studie SEOTP byla v květnu schválená přes portál CTIS, nyní se připravuje iniciace center

aktuálně

14. června 2023

Studie SEOTP byla v květnu schválená přes portál CTIS, nyní se připravuje iniciace center

Studie SEOTP realizovaná CZECRINem byla prvním projektem Masarykovy univerzity, který byl založen do portálu CTIS (Clinical Trial Information Systém – elektronický evropský portál pro klinická hodnocení, který vznikl z nařízení Evropské komise v roce 2022).

Zadavatelem studie SEOTP je Masarykova univerzita s centry ve FN Brno a FN Ostrava. Konečným účelem studie je zlepšení stávajících léčebných přístupů u psychóz a jejich inovace na základě genotypu a endofenotypu včetně farmakokinetické analýzy tak, aby bylo možné minimalizovat nežádoucí účinky léčby OLA (olanzapinem) a získat další informace o účinnosti této léčby.

Celkově je v plánu zařadit 200 pacientů s psychózami u schizofrenie a schizoafektivními poruchami. 

Primárním cílem je zjistit podíl polymorfismů CYP1A2, MDR1, 5HT2A, 5HT2C, HDAC3 a HDAC4 v populaci pacientů se schizofrenií. Sekundárním cílem studie je pak zhodnotit vliv genových polymorfismů a dalších potenciálních kovariát včetně fenotypu CYP1A2, metylace cytosinu v genu pro receptor 5HT2A, hladin OLA a desmethylolanzapinu v séru, kuřáctví a souběžné medikace na účinnost léčby OLA. Dalším sekundárním cílem studie je hodnocení bezpečnosti léčby.