Studie CoVigi v běhu!

COVID

3. 6. 2021

Studie CoVigi v běhu!

Multicentrické intervenční poregistrační klinické hodnocení fáze IV. pro hodnocení účinnosti a bezpečnosti vakcín COVID-19 – CoVigi, je již v běhu. Zájem o zapojení do studie předčil původní očekávání. Původní odhad 50 pacientů za měsíc realita předběhla, a po 9 týdnech náboru získala studie průměrně 44 pacientů za týden. Veškeré informace o studii si můžete přečíst na stránkách www.covivac.cz/covigi.


CoVigi – multicentrické intervenční poregistrační klinické hodnocení fáze IV. pro hodnocení účinnosti a bezpečnosti vakcín COVID-19

Po registraci jakéhokoliv léčiva je nezbytné poregistrační sledování účinnosti a bezpečnosti (tzv. farmakovigilanční dohled), což ve zvýšené míře platí pro vakcíny COVID-19. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Masarykovým onkologickým ústavem připravila intervenční poregistrační klinické hodnocení fáze IV., jejímž cílem je sledování dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti po očkování proti onemocnění COVID-19. U očkovaných jedinců, kteří se zapojí do této studie budou sledovány nežádoucí účinky spojené s očkováním a v průběhu jednoho roku bude hodnocena imunitní odpověď po očkování. Výsledky studie tak přispějí k získání důležitých informací o bezpečnosti očkování a dlouhodobosti ochrany po očkování proti viru SARS-CoV-2. Studie byla na konci dubna schválena SÚKL i Etickými komisemi a všechna 3 centra (MOÚ Brno, IHOK a TTO FN Brno) již byla iniciována. Aktuální počet zařazených pacientů je 393 z celkového plánovaného počtu 500. O průběhu realizace studie CoVigi vás budeme dále informovat.