Společné setkání členů infrastruktury CZECRIN se opět vydařilo

seminář

22. listopadu 2023

Společné setkání členů infrastruktury CZECRIN se opět vydařilo

Stejně jako v předchozích dvou letech se výroční setkání CZECRIN Networking konalo začátkem listopadu v Hustopečích. Na akci se sešlo téměř 70 zástupců z národního a lokálních CZECRIN HUBů a těší nás, že pozvání přijali také kolegyně ze SLOVACRINu. I letos se diskutovalo nad zásadními tématy z oboru, jednotliví členové mezi sebou sdíleli své zkušenosti, praktické rady a pracovní zážitky.

První den programu byl interaktivní a poskytl tak prostor také pro vzájemné seznámení členů. Jak sám název napovídá, jednalo se o networking, tedy o posílení vazeb mezi jednotlivými členy a jejich vzájemné propojení.

Druhý den následovaly 3 tematické bloky přednášek s diskusemi. První blok se věnoval provádění akademických klinických studií v jednotlivých zdravotnických zařízeních lokálních CZECRIN HUBů. Prezentující sdíleli velmi hodnotné informace a zkušenosti např. v komunikaci s regulačními orgány, jejichž sdílení bylo pro všechny velmi přínosné. Další bloky se zaměřily na oblast zdravotnických prostředků a tzv. First In Human studií.