Slovenská republika je nově součástí infrastruktury ECRIN

ECRIN

17. října 2018

Slovenská republika je nově součástí infrastruktury CZECRIN

Nadnárodní infrastruktura ECRIN, která se věnuje podpoře a koordinaci klinického výzkumu v rámci celé Evropy, se v polovině září rozrostla o nového člena. Do pozice pozorovatele s ambicí v budoucnu participovat na klinických studiích se dostala Slovenská republika, která tak dala vzniknout národní infrastruktuře SLOVACRIN.
,,Cílem SLOVACRIN-u je vybudování národní výzkumné infrastruktury a posilnění kontaktů s důrazem na mezinárodní spolupráci našich odborníků v rámci klinických studií a biomedicínského výzkumu. Výsledným efektem bude zároveň výrazné zkvalitnění přístupu pacientů na Slovensku k inovativní terapii a lékům. Pomůže to především těm pacientům, kde standardní typy léčby selhaly a prostřednictvím klinického výzkumu mohou absolvovat léčbu, na kterou může jejich organizmus pozitivně zareagovat a zachránit život,” vysvětlil Daniel Pella, děkan Lekařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a reprezentant SLOVACRIN-u.
Oficiálního setkání s nejvyššími představiteli ECRINu, které proběhlo na půdě slovenského Ministerstva zdravotnictví, se účastnila také zástupkyně české infrastruktury CZECRIN doc. MUDr. Regina Demlová, PhD.