Setkání studijních koordinátorů v Praze

AKCE

19. dubna 2018

Setkání studijních koordinátorů v Praze

Fakultní nemocnice Motol hostila na konci března první letošní setkání výzkumných koordinátorů v rámci infrastruktury CZECRIN. Koordinátoři, zastupující jednotlivé klinické studie ze všech zapojených zdravotnických institucí, společně vyhodnotili jejich působení za rok 2017 a seznámili se s novinkami pro letošek.

Praha: ,,Naše spolupracujícím koordinátorům jsme v průběhu jednání představili výsledky mezinárodních evaulací a rovněž jsme je seznámili s doporučeními, která nám byla udělena,“ vysvětlila Evropská koordinátorka infrastruktury CZECRIN PhDr. Lenka Součková PhD. s tím, že jedním z hlavních cílů pro letošní rok bude kromě vypořádání se s doporučeními také snaha o rozšíření seznamu zapojených institucí do infrastruktury.