Mezinárodní online setkání ECRIN CTU Day 2022

online meeting

8. prosince 2022

Záhlaví

Mezinárodní online setkání ECRIN CTU Day 2022

Začátkem prosince se konal druhý ročník ECRIN CTU Day 2022 – setkání zástupců národních jednotek klinického výzkumu (Clinical Trials Unit – CTU) organizovaný evropskou sítí infrastruktur pro klinický výzkum ECRIN. Navázal tak na loňský první celoevropský online meeting, letos však s účastní téměř 180 pracovníků z CTU národních poboček.

Hlavním tématem setkání byla výměna zkušeností z prvních akademických nadnárodních klinických studií, které byly schváleny v evropském centrálním informačním systému pro klinická hodnocení (CTIS). Diskutovala se úskalí přechodu z platformy VHP na CTIS a následné změny pro probíhající mezinárodní studie. Dále se rekapituloval první ročník a nové aktivity ECRINu.

Samostatný blok byl věnován představení CZECRINu a německého národního partnera KKSN. Lenka Součková, ECRIN evropská korespondentka pro Českou republiku, zde souhrnně prezentovala infrastrukturu CZECRIN a vyzdvihla její jedinečnost založenou na znalostech a základních technologických jednotkách (jednotky pro výrobu hodnocených přípravků pro moderní terapie GMP, národní síť center klinických studií ve zdravotnických zařízeních (CTU), sítě orientované na jednotlivá onemocnění (DON) a jednotky pro studie fáze I.).  Zmínila také velkou výhodu v jeho začlenění, které umožňuje přímý přístup studentů ke znalostem a výuce. Závěrem také shrnula vize a výzvy pro budoucí období fungování CZECRINu a jeho CTU jednotek.