Lékařská fakulta MU slaví skvělý úspěch – postaví se do čela rozvoje léčiv pro buněčné a genové terapie

Buněčná a genová terapie

5. ledna 2023

Záhlaví

Lékařská fakulta MU slaví skvělý úspěch – postaví se do čela rozvoje léčiv pro buněčné a genové terapie

Skvělou zprávou konce roku je zisk mezinárodního projektu evropského centra excelence CREATIC, který uspěl v projektové výzvě Teaming for Excellence programu Horizon Europe v obrovské mezinárodní konkurenci 116 ambiciózních projektů.

Garantkou projektu je docentka Regina Demlová, přednostka Farmakologického ústavu LF MU a zároveň hlavní řešitelka CZECRIN, která možnost využití potenciálu genových a buněčných terapií pro trvalou léčbu pacientů se vzácným onemocněním pokládá za jednu z největších výzev moderní medicíny.

Evropský grant umožní vznik mezinárodního centra excelence CREATIC – Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre, jenž propojí geograficky blízká akademická a klinická pracoviště za účelem zvýšení dostupnosti vysoce personalizované léčby pacientů, pro které v současné době neexistuje odpovídající standardní léčba. „Díky tomuto projektu se v Brně budeme moci začít systematicky věnovat rozvoji genových terapií, které mohou přinést nové možnosti léčby pro pacienty trpícími některými vzácnými onemocněními,“ říká docentka Demlová.

Úspěchy s vývojem buněčné terapie už nyní sklízí odborníci z pracoviště Advanced Cell Immunotherapy Unit (ACIU) při Farmakologickém ústavu LF MU  a CZECRIN na příklad v léčbě vzácného vrozeného onemocnění „motýlích křídel“ – epidermolysis bullosa (EB). Více v článku zde.