III. Národní den klinických hodnocení se zaměří na pediatrii

AKCE

18. května 2018

III. národní den klinických hodnocení se zaměří na pediatrii

Praha: Valdštejnský palác v Praze bude už příští úterý hostit vědecké kapacity nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Odborníci se zúčastní vědecké konference s názvem III. národní den klinických hodnocení 2018, jejíž záštitu převzal místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Letošním tématem celodenní konference je klinický výzkum a hodnocení v pediatrii.

Etické a legislativní aspekty klinického výzkumu v pediatrii, evropské aktivity na poli klinických studií u dětí či konkrétní klinické studie v dětském lékařství budou tématy letošního třetího ročníku odborné konference, kterou pořádá senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou CZECRIN, která je v rámci České republiky koordinována Mezinárodním centrem klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a Masarykovou univerzitou. Kromě infrastruktury CZECRIN se na konferenci podílí také nadační fond PharmAround.

„Klinický výzkum u dětských pacientů je v současnosti velmi ožehavé téma nejen z hlediska etického, ale i vědeckého a v neposlední řadě administrativně regulačního. Potřeba inovativní léčby stále narůstá a v oblasti pediatrie je více než kde jinde stále v mnoha ohledech spousta neprobádaného,“ vysvětlila hlavní řešitelka infrastruktury CZECRIN doc. MUDr. Regina Demlová, PhD. a zároveň dodala, že ačkoliv se letošní konference zaměřuje na akademický klinický výzkum u dětských pacientů, cílem je také obecně poukázat na problematiku klinických hodnocení a zdůraznit potřebu financování nezávislého akademického klinického výzkumu.

Organizátoři rozdělili konferenci do třech tematických bloků, přičemž dva jsou věnovány procesním záležitostem u akademických klinických hodnocení a poslední se zaměří už na konkrétní představení klinických studií.

„V posledním bloku konference vystoupí pět odborníků, kteří představí pediatrické výzkumné projekty probíhající v České republice. Jako příklad mohu uvést přednášku o vývoji funkčních potravin pro děti trpící diabetem, či přednášku o genetickém testování dětí s růstovou poruchou,“ dodala na závěr jedna z organizátorek konference PharmDr. Lenka Součková Ph.D. z infrastruktury CZECRIN.