Zasedání CZECRIN ONCO BOARDu na konferenci PragueONCO

CZECRIN ONCO BOARD

24. ledna 2024

CZECRIN ONCO BOARD na konferenci PragueONCO

Konec ledna patří každoročně konferenci PragueONCO (15. pražské mezioborové onkologické kolokvium), jedné z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice. Při této příležitosti se také koná CZECRIN ONCO BOARD se členy této oborové sítě.

PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění. Protože incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, stává se tak obor onkologie klíčovou medicínskou disciplínou.

Také CZECRIN dlouhodobě reaguje na tento trend a věnuje svou pozornost také onkologii prostřednictvím své oborové sítě CZECRIN – ONCO, jejíž členové v čele s předsedkyní Radkou Lordick Obermannovou a ředitelkou CZECRINu Reginou Demlovou, se při této příležitosti opět sejdou na pravidelně pořádaném boardu.
Na programu jednání jsou opět updaty studií a probíhajících projektů CZECRIN ONCO, aktuální stav platformy GENESIS a projednání nových možností pro posílení spolupráce.