CZECRIN je společně s ECRIN organizátorem On-site školení vzdělávacího projektu „Everything you need to know about submitting a European Multinational Clinical Study Proposal“

vzdělávání

5. ledna 2024

"Everything you need to know about submitting a European Multinational Clinical Study Proposal"

Školení a workshop se uskuteční 25. ledna v Brně za účasti zástupců členských a pozorovatelských zemí ECRIN a naváže tak na portugalské partnery.
Ti organizovali první školení tohoto vzdělávacího seriálu hned na začátku roku 2024.

Cílem školení je poskytnout výzkumníkům či projektovým manažerům podrobné informace o procesu žádosti pro získání evropského grantu za cílem provedení mezinárodní klinické studie v Evropě. Účastníci se seznámí s regulačními požadavky na provádění klinických studií, s etickými aspekty, s přípravou rozpočtu projektu a s významem správné klinické praxe. Získají také praktické poznatky o tom, jak připravit úspěšný návrh k předložení evropským orgánům.

Školení povedou zkušení odborníci v oblasti klinického výzkumu z Francie a ČR, kteří se podělí o své odborné znalosti a poskytnou účastníkům cenné praktické poznatky. Nebude chybět ani prostor pro interaktivní zapojení účastníků a diskuse.

„CZECRIN se zavázal podporovat rozvoj mezinárodního klinického výzkumu v Evropě a věříme, že toto školení k tomuto cíli přispěje. Těšíme se na účastníky z celé Evropy a na možnost podělit se s nimi o naše znalosti a zkušenosti,“ dodává organizátorka školení Kateřina Nebeská.