CZECRIN Academy slaví první úspěšný workshop tohoto roku

Vzdělávání

21. dubna 2022

Záhlaví

CZECRIN Academy slaví první úspěšný workshop tohoto roku

Na přelomu března a dubna uspořádal CZECRIN, nově pod hlavičkou CZECRIN Academy, první školení letošního roku na téma Projektový management a Monitoring v klinickém hodnocení léčiv (KH). Školení představilo mimo jiné CZECRIN Academy širšímu světu spolu s její nově vzniklou identitou vycházející z brandu CZECRIN. Tato větev velké výzkumné infrastruktury se zaměřuje na pre i post graduální vzdělávání v oblasti klinického výzkumu a následující vzdělávací akce tak budou vznikat pod její záštitou.

Školení probíhalo ve FNUSA-ICRC ve čtvrtek 31. března a v pátek 1. dubna, kdy každý den byl věnován jedné oblasti. Ve čtvrtek se účastníci věnovali otázce Projektového managementu. Po teoretickém úvodu přišla praktická a diskuzní část, ve které si jednotliví účastníci mohli pod vedením školitelů z CZECRIN vyplnit např. formulář žádosti o povolení KH (CTA – Clinical Trial Application) nebo v rámci diskuze mohli sdílet své dosavadní zkušenosti a získat odpovědi na své otázky vyplývající ze samotného procesu přípravy a vedení KH. Pátek byl pak věnován Monitoringu, který je nedílnou součástí realizace KH. Stejně jako předchozí den byla tato část školení uvedena teorií a, v praktické části pak byli účastníci zapojeni do interaktivního workshopu, který byl založený na zkušenostech a otázkách z praxe a, na jejichž řešení se podíleli i účastníci samotní.

Akce byla realizována za organizační podpory nadačního fondu PharmAround a byla garantována Českou asociací sester. Školení se zúčastnilo 27 zájemců z celé republiky, kteří celý workshop následně ohodnotili jako velmi užitečné a dobře připravené školení. Účastníci velmi ocenili nejen obsah a formu jednotlivých částí, ale také možnost setkat se s kolegy a navzájem porovnávat řešení problémů v té které nemocnici.