České noviny o klinických studiích a CZECRIN

Média

10. června 2022

Záhlaví

České noviny o klinických studiích a CZECRIN

Klinická hodnocení si v České republice stále budují své místo. Od roku 2000, kdy se na Masarykově onkologickém ústavu v Brně zakládalo samostatné Oddělení pro provádění klinických hodnocení, uběhlo nejen spoustu času, ale také spousta práce a od pozdních fází jsme se v posledních letech začali posouvat i do počátečních fází výzkumů. Jaký vliv mají klinická hodnocení na úspory zdravotního systému? Jak si stojíme v oblasti klinického výzkumu s okolními zeměmi?

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Českých novin, kde si můžete také poslechnout záznam z tiskové konference, která proběhla 24. května 2022 v Praze, při příležitosti 5. Národního dne klinických hodnocení. Tiskové konference se zúčastnila výzkumná infrastruktura CZECRIN, spolek Pacienti IBD a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.