STROCZECH vydal svůj první roční report

STROCZECH

4.1.2020

STROCZECH

V lednu 2020 zahájila svou činnost první oborově orientovaná síť CZECRIN – česká síť pro výzkum cévních mozkových příhod (STROCZECH). Ambicí sítě je vybudování silné infrastruktury s potenciálem provádět národní i mezinárodní klinické studie u pacientů s tímto onemocněním a propagovat tak Českou republiku jako zemi se silným vědeckým potenciálem v klinickém výzkumu.
Nyní STROCZECH vydal svůj první roční report, ve kterém shrnuje informace o budování infrastruktury, zahájených projektech a národních a nadnárodních spolupracích. Jak probíhá budování takové sítě, jakým projektům se STROCZECH věnoval v posledním roce nebo jaké má plány do budoucna si můžete přečíst přímo v reportu!