5. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení

5. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení pořádané Masarykovým onkologickým ústavem ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, výzkumnou infrastrukturou CZECRIN a nadačním fondem PharmAround.

Blok I: Klinické studie na prahu nové doby

Regina Demlová

Klinické studie a jejich management

Michaela Hanáková

Nová legislativa klinických hodnocení a praktický dopad na centra

Martina Lojová

Možnosti zapojení center do přípravy akademických studií

Ľuboslava Hírešová

Zkušenosti s budováním Oddělení klinických studií na Slovensku

Hana Blahynková

Shared Investigator Platform: pohled uživatele

Blok II: Koordinátor a jeho profesní růst

Veronika Gabrielová, Helena Moravcová, Lenka Bártová

Koordinátor nováček: čím začít a jak se nezbláznit

Šárka Selvekerová

Možnosti vzdělávání a sebevzdělávání studijních sester a koordinátorů

Iva Schimiková

Efektivní komunikace studijního týmu