CZECRIN Výroční vědecká konference 2022

Blok I: Oborově orientované sítě pro klinické studie

Regina Demlová

Úvodní slovo o rozvoji CZECRIN se zaměřením na DONets

Irena Doležalová

DONet: EPI

Filip Trbušek

Akademická KH na NÚDZ

Peter Grell

CZECRINonco – RASmiR, GastroPET, GENESIS, EVOLUTION…

Veronika Kunešová

Národní výzkumná iktová síť – STROCZECH

Zuzana Moťovská

Význam spolupráce a metodologické infrastruktury pro kvalitní akademický klinický výzkum

Blok II: Věda na druhou

Jiří Deml

Farmakoekonomika jako součást klinického výzkumu

Jan Herudek

Růstový faktor FGF2-STAB v hojení chronických ran

Michal Kýr

Specifické designy klinických studií

Lenka Součková

Program certifikace jednotek klinického výzkumu (CTU/CTC)

Blok III: Výsledky akademických klinických studií

Tomáš Juren

The POPART study – Prophylactic Oropharyngeal surfactant for Preterm infants: A Randomised Trial

Eva Hlaváčková

Monocentrická zkušenost s autologní vakcínou z dendritických buněk

Jan Maláska

Účinek dexamethasonu u pacientů s ARDS a COVID-19 – prospektivní, multicentrická, otevřená, randomizovaná kontrolovaná studie s paralelními skupinami

Daniela Žáčková

HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukémií – dosavadní výsledky

Blok IV: Mezinárodní spolupráce

Jacques Demotes

ECRIN | Challenges of new clinical trials designs

Maria Dutarte

EUPATI | Enhancing patient engagement through education

Jon Salmanton Garcia

VACCELERATE | European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform

Kateřina Nebeská

CONSCIOUS – educational projects in CT