Výroční konference CZECRIN 2019

Brno, FN u sv. Anny v Brně

19. června 2019

Online verze přednášek, publikovaných v rámci odborné konference konané dne 19. 6. 2019 v Brně.

 (Zveřejněné materiály podléhají autorským právům.)

Sborník abstraktů k nahlédnutí ZDE.