Vizualizace vědeckých dat

Online

19. května 2021

Přednáška na téma Vizualizace vědeckých dat

19. května 2021 | 15:00 – 16:00 | Online (Zoom)
Přednáška proběhne v anglickém jazyce!

Řečník: Doc. Hendrik Knoche, Ph.D. (Katedra architektury a mediálních technologií | Univerzita Aalborg, Dánsko) Zkušený výzkumník s bohatými zkušenostmi v oblasti ICT, interakce člověka s počítačem (HCI) a UX (User eXperience) PhD v oboru počítačových věd z University College London

V přednášce nám doc. Knoche přiblíží, jak lépe pracovat s vědeckými daty a jejich vizualizací. Zaměří se na kritické otázky, jaká data máte (jaká je jejich struktura a typ), proč je chceme vizualizovat a jak na to. Zdůrazní obecná pravidla a běžná úskalí a dotkne se také toho, jak může etika pomoci v procesu vizualizace.

Struktura přednášky:

Přednáška: 60 minut

→ Co, proč a jak vizualizovat
→ Pravidla
→ Běžná úskalí
→ Etika

Diskuze: 20 minut

Kdo se může zapojit:

Vítáni jsou jak juniorní, tak seniorní vědci a výzkumníci, lékaři, datoví vědci, specialisté na propagaci a všichni ostatní, kteří pracují s vědeckými daty a jejich zobrazováním. Naučíte se, jak zobrazovat data v číslech, grafech nebo infografikách například pro postery, publikace, prezentace a další.

Série školení o vědecké komunikaci:

Tato přednáška je jednou ze série školení o vědecké komunikaci, kde uznávaní odborníci předávají své znalosti, jak komunikovat vědecká data široké i odborné veřejnosti. Tato školení se konají pod záštitou a s organizační podporou mezinárodní sítě Implementation Research Network in Stroke Care Quality (IRENE COST Action – CA18118).

Přednáška je otevřená pro všechny. Registrace zde.

V případě technických problémů nebo dotazů kontaktujte sabina.hladikova@fnusa.cz.