Setkání k projektu ERASMUS+ CONSCIOUS

Online

25. května 2021

Výstupy projektu ERASMUS+ CONSCIOUS

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám vás touto cestou pozvat na mezinárodní online setkání, kde bychom s vámi a vašimi kolegy, potenciálními zájemci z vašich pracovišť, rádi sdíleli výstupy projektu ERASMUS+ CONSCIOUS. 

Cílem tohoto projektu bylo doplnění kurikula pregraduálních studentů biomedicínských oborů o oblast klinických hodnocení. Vzdělávání v této oblasti má nejen v ČR, ale i v dalších evropských zemích spíše okrajový charakter.

Výstupem projektu jsou e-learningové materiály, které pokrývají základní oblasti klinického výzkumu a dávají tak účastníkům představu, jak je klinická studie plánována, jak vzniká, jaké jsou na ni kladeny etické požadavky, jaké dokumenty ji doprovázejí, a to vše za použití inovativních výukových metod.

E-learningové materiály vznikaly v mezinárodní spolupráci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a univerzit z Maďarska, Francie, Portugalska, Irska, a současně pod záštitou ECRIN, resp. jejich národních jednotek.

Rádi bychom Vám výstupy z projektu představili a nabídli jako možnost rozšíření kurikula Vašich studentů. Během necelých dvou hodin se posluchači seznámí nejen s obsahem, ale i charakterem praktických aktivit. Zároveň bude možno klást dotazy přímo autorům kapitol.

Setkání proběhne online 25. května 2021 od 14:00 do 15:45, podrobný program najdete tady.

V případě zájmu se, prosím, registrujte zde. Na emailovou adresu, kterou uvedete při registraci, Vám zašleme pokyny k připojení.

Těšíme se na (online) setkání s Vámi.