4. Celostátní setkání studijních sester a koordinátorů KH

Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

6. června 2019