FlyCellix™

Léčivý přípravek tvořený alogenními mesenchymálními stromálními buňkami odvozenými z tukové tkáně.

Léčivý přípravek byl vyvinut CZECRIN – ACIU MUNI pro pacienty s onemocněním Epidermolysis Bullosa, vzácným onemocněním jež je v současnosti neléčitelné. CZECRIN – ACIU MU vyvinula a dokončila protokol a kompletní dokumentaci, která již byla předložena regulační agentuře. V současnosti je očekáváno finální schválení a je připraveno zahájení studie v lednu 2021.