IV. Národní den klinických hodnocení (Senát 2019)

Prezentace z konference

Lenka Hořavová

Akademické klinické studie v České republice

Barbora Říhová

Akademický výzkum v oblasti Outcome-based modelů

Lukáš Levák

Clinical large research infrastructure of the Czech Republic in the context of European Research Area

Angels García Arellano

Connected Hospital Platforms, enabling secondary use e-HR

Regina Demlová

Czech Clinical Research Infrastructure Network

Sara Testoni

EHR for clinical research in oncology – center view

Ludek Matyska

EOSC-Life | Open Science Cloud and Infrastructure for data in clinical research

Ondřej Slanař

Klinické studie jako zdroj dat pro EBM

Michal Koščík

Legal aspects of data-sharing

Jakub Dvořáček

Managed entry agreements and innovative payment models across Europe

Tereza Poláčková

Informovaný souhlas pacienta s účastí v medicínském výzkumu a překážky spojené s jeho získáváním

Petr Holub

Sharing of research data in Academic environments – Transnational experience from BBMRI-ERIC

Irena Storová

Současnost a budoucnost klinického výzkumu a klinických studií

Tomáš Doležal

Společné klinické hodnocení zdravotnických technologií v Evropě

Milan Vocelka

Studie fáze III pro farmakoekonomické hodnocení